The Mountain Club of South Africa
Worcester Section

Last Update 30/12/2016

Newsletters / Hiking Programmes

Cape Town Section's Hut Bookings

Thomas Hut Access Rules - March 2017

Thomas Hut Access Map - March 2017

Thomas Hut Rules (Afrikaans Only)

Klimprogram Augustus - Desember 2017

Safety and Success on Kilimanjaro - UIAA

News / Nuus 

Have a look here for reports / photos of recent meets

Hi almal,

Neem kennis dat die ledegeld vir 2017 onveranderd gebly het en soos volg vasgestel is:-

Enkellede                      R300
Families                        R400
Senior                           R80

LW:  aansoek om senior lidmaatskap moet skriftelik gerig word aan die komitee vir goedkeuring

Afstandslede                R80

LW:  afstandslede is lede wie reeds volle lidmaatskap het by die afdeling naaste aan die persoon se woonadres, maar ook aktief betrokke wil wees by  Worcester-afdeling

Ledegeld is kontant betaalbaar by my of direkte bankoordrag:-

BKSA Worcester

Standard Bank 050407

Rek nr 386248044

Onthou asseblief om jou “2017 sticker” en joernaal by my te kom haal.  Diegene wat na die jaareindfunksie kom en reeds betaal het, kan dit sommer daar kry.

 Erika van Niekerk

0723429224